Winkelwagen
0 0
Waar Te Drinken Blog

Disclaimer

          Deze website (de Website) is eigendom van Molina Chai. Molina Chai is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50020102.

          Inhoud Website

          Molina Chai besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website. Ondanks deze zorg, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website                    onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid               aangeboden. Molina Chai behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen.

          Alle prijzen getoond op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten veroorzaakt door onjuiste invoer van gegevens of technische                   problemen. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is Molina Chai niet aansprakelijk. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

          Aansprakelijkheid

          Molina Chai is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en Molina Chai is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen.

          De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. Molina Chai is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en kan geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot websites en/of diensten van dergelijke derden.

          Intellectueel Eigendom

          Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij Molina Chai.

          Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Molina Chai is het niet toegestaan om de Website, delen van de Website, informatie verkregen van de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

         
Mocht u nog vragen hebben over deze disclaimer, neem dan contact op met Molina Chai vi klantenservice@molinachai.nl

AANMELDEN NIEUWSBRIEF